URL

Udskriv siden

URL står for Uniform Resource Locator – eller på dansk Enhedsressourcefinder. En URL bruges til at beskrive adressen på et bestemt digitalt objekt på internettet. Et eksempel på en URL er http://da.wikipedia.org/wiki/URL.