Suffix

Udskriv siden

En PID består af henholdsvis et prefix og et suffix. Prefix identificerer den udstedende organisation, og suffix identificerer det konkrete digitale objekt. Eksempelvis har DOI‘en “10.5279/DK-SA-DDA-12375”  prefix ”10.5279”, som er det unikke prefix for Dansk Data Arkiv under Statens Arkiver, og suffix “DK-SA-DDA-12375”, som Dansk Data Arkiv har tildelt det konkrete digitale objekt.