PID

Udskriv siden

PID er en forkortelse af det engelske begreb Persistent IDentifier. Ideen bag PID er at give digitale objekter et unikt og permanent ID, hvorved det bliver muligt at referere entydigt til objektet. I PID-konceptet ligger desuden mekanismer, som skal sikre, at objektet altid kan fremfindes uafhængigt af ændringer i objektets placering og organisatoriske ejerforhold.

Læs mere om identifikatorer i artiklen ‘Identifikatorer for digitale objekter‘ på www.digitalbevaring.dk.