Ordbog

Udskriv siden

Læsende mand, der læner sig op ad alfabetet

Crossref er en forlagsorganisation, som udsteder persistente identifikatorer til den videnskabelige litteratur. Disse identifikatorer kaldes Crossref-DOI.

Danpid er en dansk tjeneste, som bruges til at skabe vedvarende linkning til objekter hos fx de danske nationalbiblioteker og museer eller til objekter udgivet af statslige og kommunale organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere på siden Hvad er PID? eller kontakt organisationen bag Danpid på [email protected].

DataCite er en international nonprofit-organisation, som tilbyder en komplet infrastruktur og organisation til udstedelse af persistente identifikatorer, DataCite-DOI. Fokus er på forskningsdata, fx datasæt tilknyttet en videnskabelig artikel, rapport, website, poster, etc.

Et digitalt objekt er et objekt i digital form. Det kan være et objekt, som er født digitalt, eller en digitaliseret gengivelse af et fysisk objekt. Eksempler på  digitale objekter er et pdf dokument, et digitalt billede, en digital lydfil, en digital video, et website eller et digitalt datasæt.

DOI er en forkortelse for Digital Object Identifier. En DOI er en PID, som overholder bestemte regler og konventioner fastlagt af DOI.org organisationen.

En handle er en PID, som overholder bestemte regler og konventioner fastlagt af handle.net organisationen. Handle har desuden specificeret et sæt af systemprotokoller og udviklet reference-implementationer af disse.

ISBN står for Internationalt StandardBogNummer og er et internationalt system, der muliggør entydig identifikation af publikationer ved hjælp af tildeling af et standardbognummer til hver publikation. Et tildelt standardbognummer må aldrig ændres eller genbruges til andre publikationer.

En PID link resolver er en tjeneste, som på baggrund af et digitalt objekts unikke PID sender brugeren til den URL, hvor objektet ligger. Før dette kan lade sig gøre, skal PID’en og URL’en (linket) til objektet registreres i link resolveren.

Ved registrering af en PID i en PID link resolver er det muligt at supplere med metadata. Det kan fx være data, der beskriver registranten og det objekt, PID’en peger på.

Læs mere om metadata i artiklen ‘Metadata‘ på www.digitalbevaring.dk.

PID er en forkortelse af det engelske begreb Persistent IDentifier. Ideen bag PID er at give digitale objekter et unikt og permanent ID, hvorved det bliver muligt at referere entydigt til objektet. I PID-konceptet ligger desuden mekanismer, som skal sikre, at objektet altid kan fremfindes uafhængigt af ændringer i objektets placering og organisatoriske ejerforhold.

Læs mere om identifikatorer i artiklen ‘Identifikatorer for digitale objekter‘ på www.digitalbevaring.dk.

Der eksisterer en række forskellige udbydere af PID-systemer. De enkelte PID-systemer har ofte forskellige formål og formater og kontrolleres af forskellige organisationer. De mest gængse udbydere, og dermed organisationer og systemer bag PID’er, er Crossref, DataCite og Danpid.

En PID består af henholdsvis et prefix og et suffix. Prefix identificerer den udstedende organisation, og suffix identificerer det konkrete digitale objekt. Eksempelvis har DOI‘en “10.5279/DK-SA-DDA-12375”  prefix ”10.5279”, som er det unikke prefix for Dansk Data Arkiv under Statens Arkiver. “DK-SA-DDA-12375” er derfor suffix, som Dansk Data Arkiv har tildelt det konkrete digitale objekt.

En PID består af henholdsvis et prefix og et suffix. Prefix identificerer den udstedende organisation, og suffix identificerer det konkrete digitale objekt. Eksempelvis har DOI‘en “10.5279/DK-SA-DDA-12375”  prefix ”10.5279”, som er det unikke prefix for Dansk Data Arkiv under Statens Arkiver, og suffix “DK-SA-DDA-12375”, som Dansk Data Arkiv har tildelt det konkrete digitale objekt.

URL står for Uniform Resource Locator – eller på dansk Enhedsressourcefinder. En URL bruges til at beskrive adressen på et bestemt digitalt objekt på internettet. Et eksempel på en URL er http://da.wikipedia.org/wiki/URL.