ODIN skaber integration mellem ORCID og DataCite

Udskriv siden

ODIN (ORCID and DataCite Interoperability Network) er et to-årigt projekt startet i september 2012 og støttet af Europakommissionen under FP7-programmet. Partnerne i projektet er British Library, CERN, DataCite, Dryad, arXiv og ANDS.

Hvor ORCID sikrer en persistent identifikation af forskere (via ORCID ID’er), så sikrer DataCite en persistent identifikation af forskningsresultater (via DOI’er). Et nyt værktøj sikrer koblingen mellem de to systemer.

ORCID-integrated Data Citation Tool

Dette værktøj (pt. i betaversion) er et af ODIN-projektets konkrete resultater. Det giver forskere mulighed for at identificere sig med deres ORCID ID og søge efter deres eget arbejde i DataCite Metadata Store. Efterfølgende kan forskeren tilføje disse forskningsresultater (inkl. datasæt, software m.m.) til deres ORCID profil. Dette vil bidrage til øget synlighed af forskningsresultaterne, bl.a. i Thomson Reuters Data Citation Index (pt. kører de et pilotprojekt med høst af metadata fra DataCite).

Læs mere om værktøjet

ODIN-projektets mission:

“ODIN aims to build on the success of DataCite and ORCID by designing an ‘awareness layer’ for persistent author and object identifiers, thereby reducing technical, cultural and logistical barriers to the accessibility, attribution and trust of data. Identifier awareness will make it possible to stabilise: (1) References to a data object; (2) Tracking of use and re-­use; (3) Links between a data object, subsets, articles, rights statements and every person involved in its life-­cycle (creator, editor, reviewer, aggregator, etc.)”.