Mediestreams indhold får tilføjet PID’er

Udskriv siden

Mediestream giver online og streamet adgang til flere hundrede tusinder udsendelser fra Statsbibliotekets samling af dansk radio og tv, samt mere end 50.000 tv- og biografreklamer.

For at give studerende og forskere lettere mulighed for at lave entydige og permanente referencer til de udsendelser, deres forskning eller studie refererer til, vil alle udsendelser i Mediestream inden ret længe få tilknyttet en Danpid.

Bjarne Andersen fra Statsbiblioteket udtaler, at tilføjelsen af Danpid’er forventes at være klar med udgangen af 2013. Denne service er et vigtigt element i at give forskere og studerende mulighed for at lave permanente referencer til de e-ressourcer, de benytter i deres forskning, og dermed udvise god videnskabelig praksis. Ved tildeling af Danpid’er giver Statsbiblioteket en garanti for at refererede e-ressourcer nemt kan tilgås og efterprøves om fx 20 år.

Læs mere om Danpid og de muligheder, det giver, her på hjemmesiden.