Teknisk infrastruktur for Danpid

Udskriv siden

Danpid-infrastrukturen bruger Handle-systemet, og Danpid stiller et Handle-prefix og en Handle-server til rådighed. Med et prefix og en server er det muligt at registrere PID’er og deres tilhørende URL’er ved hjælp af Handle-klienter eller direkte via det tilhørende klient-bibliotek (Java). Det er muligt at se mere information om klienter og klient-biblioteket i Handle System’s tekniske manual (afsnit 9).