Hvad er PID?

Udskriv siden

PID_vaelge_PID_choose

PID er en forkortelse af det engelske begreb Persistent IDentifier. Konceptet bag PID er at give digitale objekter et unikt og permanent ID, hvorved det bliver muligt at referere entydigt til objektet over lang tid. Et digitalt objekt er fx et dokument, et afsnit i et dokument, et billede, en lydfil, en film, et website eller et datasæt. PID’er for digitale objekter svarer til, hvad fx ISBN’er er for fysiske bøger.

Med et PID kan du:

  • entydigt identificere det digitale objekt
  • citere det digitale objekt, fx fra en referenceliste
  • skabe adgang til det digitale objekt over lang tid.

Det viser sig i praksis, at URL’er til digitale objekter ofte ændres. De hjemmesider, objekterne lægges op på, ændres, lægges sammen med andre hjemmesider, eller nedlægges. Formålet med at tildele et objekt en PID er, at både afsender og modtager af en reference kan stole på, at referencen altid peger på det tiltænkte objekt.

PID-udbydere og systemer

Der eksisterer en række forskellige udbydere af PID-systemer. De enkelte PID-systemer har ofte forskellige formål og formater og kontrolleres af forskellige organisationer. De mest gængse organisationer og systemer er:

Navn Formål Format Udbyder
Crossref-DOI CrossRef er en forlagsorganisation, som sørger for, at der udstedes persistente identifikatorer til den videnskabelige litteratur. Hermed sikres stabil linkning til referencerne i den videnskabelige litteratur. CrossRef udsteder DOI’s (Digital Object Identifiers) til den enkelte publikation. DOI. Læs mere på www.DOI.org www.crossref.org
DataCite-DOI DataCite er en international nonprofit-organisation, som tilbyder en komplet infrastruktur og organisation til udstedelse af persistente identifikatorer (DOI’s). Fokus er på forskningsdata, fx datasæt tilknyttet en videnskabelig artikel, rapport, website, poster, etc. DataCite-samarbejdet fokuserer på at støtte datacentre i arbejdet med at gøre forskningsdata synlige, citerbare og tilgængelige for genbrug. DOI. Læs mere på www.DOI.org www.datacite.org (DataCite Denmark)
Danpid Danpid er en dansk tjeneste, som bruges til at skabe vedvarende linkning til objekter hos fx de danske nationalbiblioteker og museer eller objekter udgivet af statslige og kommunale organisationer og uddannelsesinstitutioner. “Handle” er navnet på den infrastruktur, som Danpid bygger på (den samme infrastruktur, som også anvendes af DOI). Handle. Læs mere på www.handle.net/ Danpid-organisationen

Det Kgl. Bibliotek

Tildeling, registrering og brug af PID’er

 

Database_DigitalPreservation

Herunder beskrives, hvordan PID’er tildeles, registreres og bruges i referencelister:

1) Tilknytning af PID ved publicering af et digitalt objekt

Det digitale objekt tilknyttes et unikt PID, når det publiceres. Organisationen, som er ansvarlig for objektet, har en aftale med en PID-udbyder. Aftalen specificerer, hvordan PID’en laves unik og vedvarende.

Eksempel:
Forlaget InTech (www.intechopen.com) har en aftale med PID-udbyderen Crossref.org. Via aftalen kan InTech udtrække PID’er af typen DOI og tilknytte dem til de artikler, de publicerer. De har fx tilknyttet “DOI:10.5772/55270” til en artikel, som kan hentes fra linket http://www.intechopen.com/journals/international_journal_of_advanced_robotic_systems/lossless-geometry-compression-through-changing-3d-coordinates-into-1d.

2) Registrering i PID link resolver

PID’en og URL’en (linket) til objektet registreres hos den valgte PID-udbyder i en såkaldt PID link resolver. En PID link resolver er en tjeneste, som på baggrund af PID’en sender brugeren til den URL, hvor objektet ligger. Hvis URL’en til objektet ændres, skal denne ændring ajourføres i PID link resolveren. De fleste PID link resolvere har desuden mulighed for at registrere metadata, som beskriver objektet.

Eksempel:
Crossref.org anvender PID link resolveren http://dx.doi.org. Forlaget InTech har registreret DOI’en og artikel-linket i http://dx.doi.org, således at artikel kan hentes via http://dx.doi.org/10.5772/55270. Hvis InTech ændrer deres website, og artiklen kommer til at ligge på en anden URL, skal dette ajourføres i PID link resolveren.

3) Brug af PID’er i referencelister

En PID kan tilknyttes en reference på en referenceliste og derved sikre, at den enkelte reference i referencelisten kan tilgås på sigt.

Eksempel:
En forsker kan referere til artiklen i eksemplet ovenfor via:

Lara S. Cowan and Ian D. Walker (2013). The Importance of Continuous and Discrete Elements in Continuum Robots, International Journal of Advanced Robotic Systems, Maki Habib (Ed.), ISBN: 1729-8806, DOI: 10.5772/55270

Læseren ved ud fra ovenstående, at artiklen altid kan hentes via http://dx.doi.org/10.5772/55270.

Opbygning af en PID

En PID er altid udformet i henhold til nogle regler og konventioner, som fastlægges af det enkelte PID-system og PID-udbyderen. En PID består af henholdsvis et prefix og et suffix. Prefix identificerer den udstedende organisation, og suffix identificerer det konkrete digitale objekt.

Eksempel på opbygning af en DOI:

DOI’en “10.5279/DK-SA-DDA-12375” har prefix ”10.5279”, som er det unikke prefix for Dansk Data Arkiv under Statens Arkiver, og suffix “DK-SA-DDA-12375”, som Dansk Data Arkiv har tildelt det konkrete digitale objekt.

Det digitale objekt hentes via DOI link resolveren dx.doi.org. Dvs. linket til det ovenstående digitale objekt bliver http://dx.doi.org/10.5279/DK-SA-DDA-12375.

Eksempel på opbygning af en Danpid:

Danpid er en del af det internationale Handle-system (ligesom DOI), som administrerer unikke identifikatorer. Danmark har fået tildelt prefix 109. Institutioner kan få tildelt egne afledte prefix. Fx har Det Kongelige Bibliotek fået tildelt prefix 109.1.1 til deres digitale arkiv for videnskabelige data.

Danpid “109.1.1/10039” har prefix “109.1.1 og suffix 10039, som refererer til det konkrete digitale objekt.

Det digitale objekt hentes via handle link resolveren hdl.handle.net. Dvs. linket til det ovenstående digitale objekt bliver http://hdl.handle.net/109.1.1/10039.