Handle

Udskriv siden

En handle er en PID, som overholder bestemte regler og konventioner fastlagt af handle.net organisationen. Handle har desuden specificeret et sæt af systemprotokoller og udviklet reference-implementationer af disse.