Danske use cases

Udskriv siden

Herunder ses en række danske use cases, hvor PID bliver brugt eller overvejes brugt. Desuden beskrives, hvilken type PID der anvendes, samt hvorfor denne type er valgt.

Mand med svensknøgle

Use cases:

Case Status Beskrivelse

Udbudt af:
Statsbiblioteket

I drift

Mediestream giver online og streamet adgang til flere hundrede tusinder timers udsendelser fra Det Kgl. Biblioteks samling af dansk radio og tv, samt mere end 50.000 tv- og biografreklamer.

Alle udsendelser har tilknyttet et PID af typen Danpid. PID’erne giver studerende og forskere mulighed for at lave entydige og permanente referencer til de udsendelser, deres forskning eller studie tager udgangspunkt i.

I rollen som nationalt kulturarvsarkiv er det vigtigt for Det Kgl. Bibliotek at anvende en PID-type, der er nationalt kontrolleret. Da Det Kgl. Bibliotek samlede kulturarvsarkiv desuden indeholder mange millioner digitale objekter, er det vigtigt at anvende et PID-system, hvor udgifterne ikke er proportional med antallet af PID’er. Derfor er Danpid valgt.

Open Journal Systems

Udbudt af:
Statsbiblioteket

I drift

Det Kgl. Bibliotek tilbyder gratis publicering af elektroniske tidsskrifter primært for Aarhus Universitet. Dette sker via publiceringsplatformen Open Journal Systems (OJS), der gør det let at re­digere, lave peer review og publicere online-tids­skrifter i én og samme arbejds­gang.

OJS-softwaren understøtter PID’er af typen Crossref-DOI. Crossref-DOI er valgt, da det er PID-standarden i den akademiske artikelpubliceringsverden. Ved at anvende Crossref-DOI tilkobles artiklen den globale fødekæde med artikelcitering, referenceværktøjer og link resolving.

Udbudt af:
Det Kongelige Bibliotek

I drift

DataBox (baseret på Dataverse Network) er et digitalt arkiv for videnskabelige data, som kan bruges af forskere og enheder med tilknytning til Københavns Universitet. Systemet giver mulighed for at metadatere, publicere, versionere og citere datasæt.

Links til datasæt giver hyppigere citation af forskningsartikler, som støtter sig på disse data (se evt. artikel). Muligheden for at publicere og citere datasæt via en PID er derfor en væsentlig kilde til værdi for forskere. Handle systemet tillader tildeling af PID’er uden betaling og er den samme tekniske løsning, som ligger til grund for DOI. I Det Kongelige Biblioteks Dataverse Network benyttes derfor en PID af type Danpid.

DAB-arkivet

Udbudt af:
Det Administrative Bibliotek,
Det Kongelige Bibliotek,
Statsbiblioteket

I drift

DAB-arkivet (Det Administrative Biblioteks Netarkiv) er et system til at udtrække høstede data fra Netarkivets arkiv og lagre dem i et lokalt arkiv. De data, der udtrækkes, er dokumenter fra statslige websites, som man ønsker at give permanent adgang til for alle.

I forbindelse med udtrækning fra Netarkivet tildeles dokumentet en PID af typen Danpid, som refererer til dokumentet i det lokale arkiv. Denne PID kobles på dokumentets post i Det Administrative Biblioteks bibliotekssystem og anvendes derefter i Statens Netbibliotek.

I Revy fra april 2014 er DAB-arkivet beskrevet i artiklen ”De døde links, der blev vakt til live”. Se artiklen her.

Udbudt af:
Det Kongelige Bibliotek

Under overvejelse

Visionen for Arkiv for Dansk Litteratur (ADL) er at skabe et omfattende og frit tilgængeligt, digitalt referencebibliotek, der omfatter danske litterære forfatterskaber. Med ADL opbygges et centralt forskningsmæssigt redskab og en førsteklasses ressource til brug for undervisning i og formidling af dansk litteratur.

I forbindelse med en ny implementering af systemet bag ADL er det oplagt at overveje brugen af Danpid som en integreret del af systemets arkitektur. ADL indeholder en lang række digitale objekter, hvortil der kunne tilknyttes en PID, fx digitalt-fødte materialer og de materialer, som er beriget med digitalt-fødte materialer. Et eksempel på sådanne er de digitalt-fødte forfatterportrætter.

Udbudt af:
Dansk Data Arkiv / Statens Arkiver

I drift (beta)

Dansk Data Arkiv (DDA) stiller Danmarks største beholdning af primært spørgeskemabaserede forskningsdata til rådighed for forskere og studerende. DDA’s søgeservice giver adgang til ca. 2.000 studier med emner fra samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og historie.

DDA har valgt DataCite-DOI som persistente identifikatorer til de enkelte studier. PID’erne har til formål at sikre identifikation af de enkelte studier og stille disse til rådighed for genbrug i andre studier.

DataCite-DOI er valgt, da der er tale om forskningsdata, og da DataCite infrastrukturen er international, gennemprøvet og integrationsparat (med organisering i Danmark).

Udbudt af:
Det Kongelige Bibliotek

Under overvejelse

Tidsskrift.dk (baseret på Open Journal System) giver på nuværende tidspunkt adgang til ca. 45.000 artikler fra periodika, årbøger og årsberetninger fra perioden 1793 og frem til i dag. En del tidsskrifter er digitaliseret fra ældre tidsskrifter i trykt form. Derudover publiceres nye tidsskrifter, som kun udkommer i digital form.

For at opfylde kravene til langtidsbevaring og national sikring af adgang til tidsskrifterne i fremtiden overvejes at tilknytte Danpid til alle artikler i basen. Den del af artiklerne, som er videnskabelige artikler fra Københavns Universitet, vil desuden få tilknyttet en Crossref-DOI, da dette er standarden inden for den videnskabelige forskningsverden.

PURE Forskningsinformationssystem for de otte danske universiteter, samt andre uddannelsesinstitutioner og hospitaler

Under overvejelse

Publikationer fra universiteterne, andre uddannelsesinstitutioner samt hospitalerne registreres i forskningsinformationssystemet PURE. Det er vigtigt for forskning, at publikationer altid kan linkes med persistente URL’er, og tildeling af en PID til resultatet af danske universiteters produktion af publikationer er et afgørende skridt.

I samarbejde med styregruppen bag de danske universiteters PURE-installationer undersøges, om der i PURE’s registreringsworkflow kan tilknyttes PID’er til publikationerne. Desuden undersøges, om PURE-installationer i Danmark kan resolvere publikationerne igennem den nationale Danpid resolver, som er blevet etableret. Der er formentlig behov for tildeling af både PID’er og DOI’er i PURE-workflowet.

Bag Pure softwaren står firmaet Atira A/S, som nu ejes af Elsevier.

Status: 1. udkast til en kravspecifikation er udarbejdet. Implementering er under diskussion med Atira A/S og PURE styregruppen.