Danske use cases

Udskriv siden

Herunder ses en række danske use cases, hvor PID bliver brugt eller overvejes brugt. Desuden beskrives, hvilken type PID der anvendes, samt hvorfor denne type er valgt.

Mand med svensknøgle

Use cases:

Case Status Beskrivelse

Udbudt af:
Det Kgl. Bibliotek

I drift

Mediestream giver online og streamet adgang til flere hundrede tusinder timers udsendelser fra Det Kgl. Biblioteks samling af dansk radio og tv, samt mere end 50.000 tv- og biografreklamer.

Alle udsendelser har tilknyttet et PID af typen Danpid. PID’erne giver studerende og forskere mulighed for at lave entydige og permanente referencer til de udsendelser, deres forskning eller studie tager udgangspunkt i.

I rollen som nationalt kulturarvsarkiv er det vigtigt for Det Kgl. Bibliotek at anvende en PID-type, der er nationalt kontrolleret. Da Det Kgl. Biblioteks samlede kulturarvsarkiv desuden indeholder mange millioner digitale objekter, er det vigtigt at anvende et PID-system, hvor udgifterne ikke er proportional med antallet af PID’er. Derfor er Danpid valgt.

Udbudt af:
Dansk Data Arkiv / Statens Arkiver

I drift (beta)

Dansk Data Arkiv (DDA) stiller Danmarks største beholdning af primært spørgeskemabaserede forskningsdata til rådighed for forskere og studerende. DDA’s søgeservice giver adgang til ca. 2.000 studier med emner fra samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og historie.

DDA har valgt DataCite-DOI som persistente identifikatorer til de enkelte studier. PID’erne har til formål at sikre identifikation af de enkelte studier og stille disse til rådighed for genbrug i andre studier.

DataCite-DOI er valgt, da der er tale om forskningsdata, og da DataCite infrastrukturen er international, gennemprøvet og integrationsparat (med organisering i Danmark).

Udbudt af:
Det Kgl. Bibliotek

I drift

Det Kgl. Bibliotek tilbyder publicering af danske elektroniske tidsskrifter. Dette sker via publiceringsplatformen Open Journal Systems (OJS), der gør det let at redigere, lave peer review og publicere online-tidsskrifter i én og samme arbejdsgang.

OJS-softwaren understøtter PID’er af typen DOI, der tildeles via Crossref. Tildeling af DOI’er kan ske automatisk. DOI er valgt, da det er PID-standarden i den akademiske artikelpubliceringsverden. Ved at anvende DOI tilkobles artiklen den globale fødekæde med artikelcitering, referenceværktøjer og link resolving.