DAB-arkivet benytter Danpid

Udskriv siden

DAB-arkivet, som blev frigivet i oktober 2013, er et elektronisk arkiv, der tjener til sikring af den fremtidige tilgængelighed for en række offentlige institutioners publikationer i digital form

Grundlag

Det Administrative Bibliotek har blandt andet til opgave at registrere og stille ministerier og styrelsers digitale publikationer til rådighed. For at sikre den fremtidige tilgængelighed af disse publikationer har Det Administrative Bibliotek og Netarkivet udarbejdet DAB-arkivet – et elektronisk arkiv, der tjener til sikring af den fremtidige tilgængelighed for en række offentlige institutioners publikationer i digital form. Arkiveringen af publikationer til arkivet foregår via Netarkivet ved Det Kongelige Bibliotek.

Formål

Det primære formål med DAB-arkivet er at sikre, at Det Administrative Bibliotek fra den elektroniske bibliotekskatalog kan henvise til en permanent, unik URL for hver enkelt statslig publikation, der katalogiseres. Herigennem mindskes risikoen for, at disse publikationer forsvinder i takt med internettets udvikling, og dermed sikres den fremtidige adgang for offentligheden til disse statslige publikationer.

Arbejdsgang

DAB-arkivet tillader medarbejdere fra Det Administrative Bibliotek at udtrække relevante offentlige publikationer fra Netarkivet. Disse publikationer overføres automatisk fra Netarkivet til DAB-arkivet, hvor de udstyres med en permanent identifikator (Danpid), der fungerer som en permanent URL til de pågældende dokumenter. Fra det tidspunkt, hvor dokumenter tilføres en permanent URL, kan Det Administrative Bibliotek i sin bibliotekskatalog henvise til den permanente URL i stedet for en URL på det ”levende” internet.