Citation

Udskriv siden

PID_Citation

Udformning af referencer med PID’er

Mange publikationer (bøger, artikler osv.) indeholder referencer til andre kilder, som er anvendt i udarbejdelse af teksten. Det er vigtigt, at referencer udformes korrekt, og de har større værdi, hvis de er forsynet med persistente identifikatorer, som fx en DOI eller en Handle, hvor det er muligt.

Der findes en række standarder og forskellige praksis for udformning af referencer i en referenceliste, fx APA (American Psychological Association), Vancouver og MLA (Modern Language Association). Tidsskrifter og forlag kan også fastlægge, hvordan referencer skal udformes for artikler, der publiceres hos dem. Endelig har Crossref-organisationen nogle anbefalinger til, hvordan referencer skal udformes.

Herunder ses fiktive eksempler på, hvordan en reference med hhv. DOI og Handle kan udformes:

 DOI:

Smith JH, Hansen P. Do citations count? Journal of Research Information. 2010;10(2):112-123. doi:10.1234/dre2316543

Handle:  

Smith JH, Hansen P. Do citations count? Journal of Research Information. 2010;10(2):112-123. hdl:109.1/dre23rt543

 

Både DOI og Handle kan også skrives med den fulde URL foran:

DOI:

Smith JH, Hansen P. Do citations count? Journal of Research Information. 2010;10(2):112-123. http://dx.doi.org/10.1234/dre2316543

Handle: 

Smith JH, Hansen P. Do citations count? Journal of Research Information. 2010;10(2):112-123. http://handle.net/109.1/dre23rt543