Danpid

Danpid er en dansk tjeneste, som bruges til at skabe vedvarende linkning til objekter hos fx de danske nationalbiblioteker og museer eller til objekter udgivet af statslige og kommunale organisationer og uddannelsesinstitutioner.

Læs mere på siden Hvad er PID? eller kontakt organisationen bag Danpid på [email protected].

DOI

DOI er en forkortelse for Digital Object Identifier. En DOI er en PID, som overholder bestemte regler og konventioner fastlagt af DOI.org organisationen.

PID

PID er en forkortelse af det engelske begreb Persistent IDentifier. Ideen bag PID er at give digitale objekter et unikt og permanent ID, hvorved det bliver muligt at referere entydigt til objektet. I PID-konceptet ligger desuden mekanismer, som skal sikre, at objektet altid kan fremfindes uafhængigt af ændringer i objektets placering og organisatoriske ejerforhold.

Læs mere om identifikatorer i artiklen ‘Identifikatorer for digitale objekter‘ på www.digitalbevaring.dk.

Handle

En handle er en PID, som overholder bestemte regler og konventioner fastlagt af handle.net organisationen. Handle har desuden specificeret et sæt af systemprotokoller og udviklet reference-implementationer af disse.