Suffix

En PID består af henholdsvis et prefix og et suffix. Prefix identificerer den udstedende organisation, og suffix identificerer det konkrete digitale objekt. Eksempelvis har DOI‘en “10.5279/DK-SA-DDA-12375”  prefix ”10.5279”, som er det unikke prefix for Dansk Data Arkiv under Statens Arkiver, og suffix “DK-SA-DDA-12375”, som Dansk Data Arkiv har tildelt det konkrete digitale objekt.

Prefix

En PID består af henholdsvis et prefix og et suffix. Prefix identificerer den udstedende organisation, og suffix identificerer det konkrete digitale objekt. Eksempelvis har DOI‘en “10.5279/DK-SA-DDA-12375”  prefix ”10.5279”, som er det unikke prefix for Dansk Data Arkiv under Statens Arkiver. “DK-SA-DDA-12375” er derfor suffix, som Dansk Data Arkiv har tildelt det konkrete digitale objekt.

Metadata

Ved registrering af en PID i en PID link resolver er det muligt at supplere med metadata. Det kan fx være data, der beskriver registranten og det objekt, PID’en peger på.

Læs mere om metadata i artiklen ‘Metadata‘ på www.digitalbevaring.dk.

Link resolver

En PID link resolver er en tjeneste, som på baggrund af et digitalt objekts unikke PID sender brugeren til den URL, hvor objektet ligger. Før dette kan lade sig gøre, skal PID’en og URL’en (linket) til objektet registreres i link resolveren.

PID-udbyder

Der eksisterer en række forskellige udbydere af PID-systemer. De enkelte PID-systemer har ofte forskellige formål og formater og kontrolleres af forskellige organisationer. De mest gængse udbydere, og dermed organisationer og systemer bag PID’er, er Crossref, DataCite og Danpid.

URL

URL står for Uniform Resource Locator – eller på dansk Enhedsressourcefinder. En URL bruges til at beskrive adressen på et bestemt digitalt objekt på internettet. Et eksempel på en URL er http://da.wikipedia.org/wiki/URL.

ISBN

ISBN står for Internationalt StandardBogNummer og er et internationalt system, der muliggør entydig identifikation af publikationer ved hjælp af tildeling af et standardbognummer til hver publikation. Et tildelt standardbognummer må aldrig ændres eller genbruges til andre publikationer.

Digitalt objekt

Et digitalt objekt er et objekt i digital form. Det kan være et objekt, som er født digitalt, eller en digitaliseret gengivelse af et fysisk objekt. Eksempler på  digitale objekter er et pdf dokument, et digitalt billede, en digital lydfil, en digital video, et website eller et digitalt datasæt.

DataCite-DOI

DataCite er en international nonprofit-organisation, som tilbyder en komplet infrastruktur og organisation til udstedelse af persistente identifikatorer, DataCite-DOI. Fokus er på forskningsdata, fx datasæt tilknyttet en videnskabelig artikel, rapport, website, poster, etc.

Crossref-DOI

Crossref er en forlagsorganisation, som udsteder persistente identifikatorer til den videnskabelige litteratur. Disse identifikatorer kaldes Crossref-DOI.