THOR – et nyt EU-projekt om integration af PID-services i praksis

thor_logo_colour

THOR er et fælles projekt med ti partnere på tværs af forskningsøkosystemet. Projektet løber over 30 måneder og er finansieret af European Commission under Horizon 2020. THOR-projektet bygger på erfaringerne fra det tidligere ODIN (ORCID and DataCite Interoperability Network) og vil etablere bæredygtige services, ikke blot prototyper eller ”proofs on concept”. Disse services vil blive etableret, så de er tilgængelige for alle forskere, uanset hvilken faglig disciplin eller institution, de er tilknyttet.

Læs mere på THOR-bloggen.

Webinar om Persistente IDentifikatorer (PID)

Hvordan anvendes PID i Danmark: DanPid, CrossRef-DOI og DataCite-DOI. Få en indføring i koncepterne og præsentation af danske cases inden for katalogisering og publicering af artikler og forskningsdata samt kulturarv på dette webinar.

Dato: 19. marts
Tid: 14:00
Varighed: 1 time
Sprog: Dansk
Målgruppe: Informationsspecialiser, bibliotekarer og forretningsudviklere
Afholdes af: Infopid.dk – Et DEFF støttet projekt

Eventbrite - Webinar om Persistente IDentifikatorer (PID)

Formålet med PID er at give digitale objekter et unik og permanent ID, hvorved det bliver muligt at referere entydigt til objektet over lang tid. Et digitalt objekt er fx et dokument, et billede, en lydfil, en film, et website eller et datasæt. Det viser sig i praksis, at URL’er til digitale objekter ofte ændres eller nedlægges, hvorved referencen dør. På webinaret præsenteres forskellige PID-koncepter og tre danske use cases:

  • Mediestream, som giver streamet adgang til flere hundrede tusind timers udsendelser fra Statsbibliotekets samling af dansk radio, tv og biografreklamer.
  • DAB-arkivet (Det Administrative Biblioteks Netarkiv), som er dokumenter fra statslige websites, som man ønsker at give permanent adgang til for alle.
  • Dansk Data Arkiv (DDA), som stiller Danmarks største beholdning af primært spørgeskemabaserede forskningsdata til rådighed for forskere og studerende.

 

Oplægsholdere:
Birte Christensen-Dalsgaard
Vicedirektør på Det Kongelige Bibliotek
Susanne Weimann og Jakob Moesgaard
Hhv. Det Administrative Bibliotek og Det Kongelige Bibliotek
Søren Ærendahl Mikkelsen
Statsbiblioteket
Jannik Vestergaard Jensen
Dansk Data Arkiv

ODIN skaber integration mellem ORCID og DataCite

ODIN (ORCID and DataCite Interoperability Network) er et to-årigt projekt startet i september 2012 og støttet af Europakommissionen under FP7-programmet. Partnerne i projektet er British Library, CERN, DataCite, Dryad, arXiv og ANDS.

Hvor ORCID sikrer en persistent identifikation af forskere (via ORCID ID’er), så sikrer DataCite en persistent identifikation af forskningsresultater (via DOI’er). Et nyt værktøj sikrer koblingen mellem de to systemer.

ORCID-integrated Data Citation Tool

Dette værktøj (pt. i betaversion) er et af ODIN-projektets konkrete resultater. Det giver forskere mulighed for at identificere sig med deres ORCID ID og søge efter deres eget arbejde i DataCite Metadata Store. Efterfølgende kan forskeren tilføje disse forskningsresultater (inkl. datasæt, software m.m.) til deres ORCID profil. Dette vil bidrage til øget synlighed af forskningsresultaterne, bl.a. i Thomson Reuters Data Citation Index (pt. kører de et pilotprojekt med høst af metadata fra DataCite).

Læs mere om værktøjet

ODIN-projektets mission:

“ODIN aims to build on the success of DataCite and ORCID by designing an ‘awareness layer’ for persistent author and object identifiers, thereby reducing technical, cultural and logistical barriers to the accessibility, attribution and trust of data. Identifier awareness will make it possible to stabilise: (1) References to a data object; (2) Tracking of use and re-­use; (3) Links between a data object, subsets, articles, rights statements and every person involved in its life-­cycle (creator, editor, reviewer, aggregator, etc.)”.

Mediestreams indhold får tilføjet PID’er

Mediestream giver online og streamet adgang til flere hundrede tusinder udsendelser fra Statsbibliotekets samling af dansk radio og tv, samt mere end 50.000 tv- og biografreklamer.

For at give studerende og forskere lettere mulighed for at lave entydige og permanente referencer til de udsendelser, deres forskning eller studie refererer til, vil alle udsendelser i Mediestream inden ret længe få tilknyttet en Danpid.

Bjarne Andersen fra Statsbiblioteket udtaler, at tilføjelsen af Danpid’er forventes at være klar med udgangen af 2013. Denne service er et vigtigt element i at give forskere og studerende mulighed for at lave permanente referencer til de e-ressourcer, de benytter i deres forskning, og dermed udvise god videnskabelig praksis. Ved tildeling af Danpid’er giver Statsbiblioteket en garanti for at refererede e-ressourcer nemt kan tilgås og efterprøves om fx 20 år.

Læs mere om Danpid og de muligheder, det giver, her på hjemmesiden.

 

DAB-arkivet benytter Danpid

DAB-arkivet, som blev frigivet i oktober 2013, er et elektronisk arkiv, der tjener til sikring af den fremtidige tilgængelighed for en række offentlige institutioners publikationer i digital form
Læs mere…