Formål med hjemmesiden

Udskriv siden

PID_tags

Hvad er formålet med www.infopid.dk?

Formålet er:

  • at udbrede kendskabet til og anvendelsen af PID-konceptet i Danmark
  • at hjælpe personer og institutioner i gang med at anvende PID’er
  • at udbrede kendskab til værktøjer og infrastrukturer, som anvendes til udstedelse og registrering af PID’er

Hjemmesiden www.infopid.dk er etableret i et samarbejde mellem de daværende institutioner Det Kongelige Bibliotek, StatsbiblioteketDanmarks Tekniske Informationscenter (DTU Bibliotek), Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet – Københavns Universitet og Aalborg Universitet. Etableringen er støttet med midler fra DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek).

De primære målgrupper er dels institutioner, som vil tilbyde PID’er på de digitale dokumenter, billeder, lydfiler, datasæt m.m. de håndterer, og dels forskere, som ønsker at anvende PID’er i forbindelse med citering.

Læs mere om PID’er i artiklen Identifikatorer for digitale objekter på hjemmesiden digitalbevaring.dk.

Creative Commons Attribution 2.5 Denmark www.infopid.dk udgives under Creative Commons Attribution 2.5 Denmark.

Ved anvendelse af materiale fra hjemmesiden skal henvises til www.infopid.dk. Hvor intet andet er angivet, er illustrationerne skabt af Jørgen Stamp.